Vanliga frågor

För alla Konsulter Frilansare Hantverkare Giggare Yogalärare Fotografer Journalister
utan eget företag.

4,2 av 5,0

Om egenanställning

Egenanställning innebär att du som privatperson utför ett uppdrag och fakturerar en uppdragsgivare utan att behöva inneha F-skatt.

Anledningarna till att bli egenanställd kan vara olika och fördelarna är många:

 

 • Du kanske utför eller vill utföra ett uppdrag vid sidan av ditt ordinäre jobb eller skola/utbildning och behöver kunna fakturera.
 • Du kanske har en uppdragsgivare som bara vill anlita uppdragstagare som har F-skatt.
 • Du kanske är sugen på att starta eget men har inte tiden och/eller pengarna i dagsläget.
 • Du kanske vill slippa all administration och pappersarbete som det innebär att driva eget bolag.

 

Vi som egenanställningsföretag har F-skatt och du fakturerar dina uppdragsgivare genom oss. Vi redovisar arbetsgivaravgifter till skatteverket och gör skatteavdrag samt betalar ut din lön åt dig som egenanställd.

 

Det är du själv som hittar och åtar dig dina uppdrag som egenanställd, och det är du som avtalar om detaljerna kring ett uppdrag med din kund/uppdragsgivare såsom pris/arvode, tider m.m.

När din faktura för ett utfört uppdrag är betald så betalar vi ut din lön som du har på ditt bankkonto vanligtvis inom 24 timmar. Det belopp som betalas ut är din lön som utgörs av det som fakturerats och betalats av kunden för uppdraget. Lönebeloppet beräknas efter avdrag för lagstadgade skatter och avgifter samt för Konsultfakturas administrativa avgift på 3,49% (lägst avgift i Sverige).

Uppdrag, fakturering & lön

Under mina sidor i vår tjänst ser du status på samtliga dina fakturor. Är status ”Betald” så är fakturan betald. Du får även en notifiering om detta under ”Mina aktiviteter” under mina sidor samt att du får ett mail med information om att en inbetalning har skett.

När din faktura för ett utfört uppdrag är betald så betalar vi ut din lön som du har på ditt bankkonto vanligtvis inom 24 timmar. Det belopp som betalas ut är din lön som utgörs av det som fakturerats och betalats av kunden för uppdraget. Lönebeloppet beräknas efter avdrag för lagstadgade skatter och avgifter samt för Konsultfakturas administrativa avgift på 3,49% (lägst avgift i Sverige).

Du kan själv bestämma vilka betalningsvillkor du vill ha på fakturan. Detta gör du när du skapar fakturan och du kan välja mellan 10, 15 eller 20 dagar och 1, 2 eller 3 månader.

Om din kund/fakturamottagaren ej betalar fakturan inom de satta betalningsvillkoren (förfallodatum) så skickas det en påminnelse. Skulle inbetalning fortfarande utebli trots påminnelse så kan fakturan komma att skickas vidare för inkassoåtgärder.

Skulle kunden/fakturamottagaren inkomma med en invändning mot fakturan eller bestrida den till oss så får du besked om detta från vår kundtjänst. Vi ”pausar” då fakturan och fortsatta inkassoåtgärder är då ej längre möjliga på en tvistig fordran. Du får då lösa tvisten med din kund.

 

Återkallad / Ej betald faktura pga felaktigheter

I det fall en faktura återkallas av dig pga. felaktigheter eller andra omständigheter så har vi rätt att kräva tillbaka eventuell lön som redan hunnit utbetalas och som är relaterad till den återkallade fakturan samt eventuella indrivningskostnader som ärendet inneburit

I första hand regleras skulden mot ännu ej utbetald lön och i andra hand om detta ej är möjligt genom utförandet av ett fordringskrav.

Efter att du skickat iväg din faktura så får den status ”Granskas” som du kan se i fakturalistningen i ditt konto. Fakturan hanteras av en handläggare som ser till så den är komplett och innehåller det en faktura bör innehålla. När granskningen är klar (vanligtvis inom några timmar) så ändras status till ”Godkänd” och fakturan skickas iväg från oss till din kund/fakturamottagaren. Du får samtidigt en notifiering om detta via mail.

Vi sköter all påminnelsehantering samt eventuella inkassoåtgärder.

När väl fakturan är betald av din kund/fakturamottagaren så ändras status till ”Betald” och du får besked om detta via mail. Samtidigt läggs din lön upp för utbetalning och du ser pengarna på ditt konto vanligtvis inom 1 bankdag.

Expressutbetalning innebär att du kan få din lön för ett fakturerat uppdrag utbetald i förskott innan fakturan har betalats av din kund. Du gör en begäran om att få expressutbetalning när du skapat fakturan och väljer då ”skicka med expressutbetalning”.

 

För att kunna skicka en faktura med expressutbetalning krävs följande:

 • Du måste vara över 18 år och myndig.
 • Du måste ha godkänt och accepterat tilläggsvillkoren för ”expressutbetalning” och godkänner således att vi får utföra en kontroll av betalningsanmärkningar på både dig och din kund/fakturamottagaren (en sedvanlig kreditupplysning).
 • Arbetet/uppdraget måste vara utfört och godkänt av din kund/fakturamottagaren.
 • Fakturan måste vara godkänd av din kund/fakturamottagaren.
 • Varken du eller din kund/fakturamottagaren får ha någon betalningsanmärkning.
 • Du kan endast skicka en faktura med expressutbetalning till företag/organisationer som finns registrerade hos Bolagsverket och har minst 2 bokslut registrerade.
 • Fakturamottagaren måste vara kreditvärdig för det fakturerade beloppet, dvs ha god soliditet (betalningsförmåga). Vi genomför en sedvanlig kreditupplysning på fakturamottagaren i samband med att en faktura skickas med expressutbetalning.
 • Det får inte föreligga någon väsentlig intresseberöring mellan dig och kundföretaget, d.v.s. att du har ägarintresse eller släktskap till någon av kundföretagets huvudmän/firmatecknare eller liknande.

Om en faktura som skickats med expressutbetalning inte blir betald så hålls du som kostnadsansvarig för förseningar eller eventuella kostnader som en försening kan innebära såsom dröjsmålsränta, inkassokostnader, påminnelseavgifter m.m. Om kunden/fakturamottagaren ej betalar trots inkassoåtgärder, till följd av bestridande av fakturan eller på grund av tvist gällande fakturan reglerar våra Allmänna villkor detta. Fakturan krediteras tills dess att tvisten/bestridande är löst och du bli då återbetalningsskyldig för det utbetalda beloppet samt eventuella indrivningskostnader ärendet inneburit.

 

Vi förbehåller oss rätten att:

 • Avslå ansökan oavsett anledning.
 • Ändra i ovanstående villkor utan att meddela detta på förhand.
 • Förändra räntenivåer utan att meddela detta på förhand.

I många fall kan det vara bra att upprätta och ingå ett skriftligt uppdragsavtal med Kunden (Uppdragsgivaren). Detta speciellt om ett uppdrag är tänkt att pågå under en längre tid eller av olika anledningar är mer omfattande (höga belopp, olika villkor m.m.).

Ett skriftligt avtal bör upprättas innan ett uppdrag påbörjas och underlättar sedan för samtliga parter att hålla koll på vad man kommit överens om. Ett uppdragsavtal kan även användas för att styrka schemalagd eller planerad arbetstid vilket behövs i det fall du ska ansöka om ersättning från A-kassan eller begära sjukersättning m.m.

För att du ska känna dig helt säker med att det inte uppstår några problem med eventuella försäkringar, a-kassa och sjukersättning/försäkringskassa så är det viktigt att du föranmäler ett uppdrag. Detta gör det genom att skapa ett fakturaunderlag för uppdraget och föranmäla den. Har du frågor kring detta så kan du höra av dig till vår kundtjänst så hjälper vi dig.

Lönespecifikationen får du mailad till dig efter varje genomförd löneutbetalning. Har du tappat bort en så kan du alltid be vår kundtjänst om att ta fram en kopia.

När du utfört ditt uppdrag så skapar du enkelt din faktura via vår tjänst. Du anger de uppgifter som behövs för att fakturaunderlaget ska bli korrekt, såsom fakturamottagarens uppgifter, beskrivning av utfört uppdrag/arbete, belopp, betalningsvillkor (hur lång tid kunden har på sig att betala) m.m.

Fakturan granskas därefter av en handläggare hos oss och du ser hela tiden status på fakturan i tjänsten. När fakturan hanterats (vanligtvis inom några timmar) och godkänts så skickas den via e-post till fakturamottagaren.

När fakturan är betald så betalar vi ut din lön som du har på ditt bankkonto vanligtvis inom 24 timmar.

Det är du själv som hittar och åtar dig dina uppdrag. Det är du som avtalar om detaljerna kring ett uppdrag med din kund/uppdragsgivare såsom pris/arvode, tider m.m.

Om du bedriver näringsverksamhet i Sverige och är godkänd för F-skatt så är du en företagare, dvs har ett företag och att du ansvarar själv för att betala in din preliminärskatt och egenavgifter på ersättning för utfört arbete. Utan F-skatt så är det utbetalaren som blir skyldig att betala socialavgifter och dra skatt.

Genom Konsultfaktura kan du som privatperson fakturera och bedriva näringsverksamhet utan att behöva inneha F-skatt då vi har det och vi sköter inbetalningen av preliminärskatt och egenavgifter på din ersättning för utfört arbete.

Applikationen & Mitt konto

Du skapar en faktura genom att klicka dig in på ”Skapa faktura” och därefter fylla i de fält som behövs för att ditt fakturaunderlag ska bli komplett. För mer information kring varje fält så kan du använda dig av ”frågetecken-ikonen” och där få upp relevant information för just det fältet.

När du fyllt i alla obligatoriska fält för fakturaunderlaget så kan du längst ner i den vyn välja att skicka fakturan, föranmäla den eller spara utkast.

Vilken skattetabell du ska använda beror på ett antal olika faktorer. Skattetabellen avgörs av den lön du beräknar att du kommer ta ut under ett kalenderår och om du tex tillhör svenska kyrkan, har skattejämkning osv.

Vi har som standard satt skattetabell 31 som brukar i de flesta fall ge en korrekt nivå enligt Skatteverkets rekommendationer för utbetalare som ej betalar ut den högsta inkomsten (huvudutbetalaren). 

Du kan själv höja och sänka din skattesats genom att ändra skattetabell under ”Inställningar”.

 

Vill du veta mer om skattetabell samt hämta din skattetabell så kan du göra detta på Skatteverkets hemsida:

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattetabeller.4.18e1b10334ebe8bc80005221.html#!/start

Du ser dina senast hanterade fakturor direkt under ”Mina sidor”. För att lista samtliga fakturor behöver du klicka dig in på ”Fakturor” i menyn till vänster.

Här ser du de senaste händelserna som skett på ditt konto i kronologisk ordning. Det kan vara att en faktura är granskad, godkänd och skickad, eller att en faktura nu är betald osv.

Samtliga dessa händelser får du även som notifieringar via mail.

Under ”Mina sidor” finns en ruta som heter ”Min Lön”. Denna visar din senast utbetalda lön, samt ”Förväntad lön” som baseras på samtliga utestående obetalda fakturor som ännu ej utbetalats.

Du behöver inte ha BankID för att skapa ett konto, men för allas trygghet så är detta inloggningssätt att föredra. Vill du ha hjälp med att skaffa BankID så kontaktar du din bank, så hjälper dom dig vidare.

Du kan även läsa mer om BankID här:

https://support.bankid.com/sv/bestalla-bankid/bestalla-mobilt-bankid

Du skapar ett konto genom att logga in med BankID eller genom att ange din e-postadress samt ett lösenord. För att därefter kunna skapa och skicka fakturor för uppdrag behöver du komplettera vissa uppgifter i ditt konto.

Avdrag & utlägg

Du kan göra avdrag för ROT och RUT i vår tjänst. Detta gör du när du skapar en faktura för utfört uppdrag och fyller i de uppgifter som efterfrågas för det avdrag som du vill göra. Resten sköter vi på Konsultfaktura.

Du kan läsa mer om ROT/RUT-avdrag i ”skapa faktura”-vyn eller så kan du höra av dig till vår kundtjänst om du skulle ha frågor eller behöva hjälp med detta.

Du kan göra avdrag och få milersättning för resa med egen bil och om avståndet mellan din bostad och din arbetsplats är minst 5 km och du dessutom har gjort en tidsvinst på minst 2 timmar per dag för fram- och återresan, jämfört om du åkt kollektivt. Du behöver således föra en körjournal och bilägga den en faktura där du vill yrka avdrag för milersättning.

 

Du kan läsa mer om milersättning i ”skapa faktura”-vyn eller så kan du höra av dig till vår kundtjänst om du skulle ha frågor eller behöva hjälp med detta.

Övrigt

1. Skapa ditt konto genom att logga in
Du skapar ett konto genom att logga in med BankID eller genom att ange din e-postadress samt ett lösenord. 

2. Komplettera med några uppgifter
För att du ska kunna komma igång och kunna skicka fakturor samt få din lön utbetald så behöver du komplettera med några uppgifter. Du får tydlig hjälp i vår applikation vart du gör detta.

3. Skapa faktura efter utfört uppdrag
När du utfört ditt uppdrag så skapar du din faktura med vårt smidiga fakturaverktyg. Verktyget är väldigt enkelt att förstå och är uppbyggt på ett sådant sätt att det ska gå fort och enkelt att skapa en faktura. Samtidigt har fakturaverktyget stöd för allt från ROT/RUT-avdrag till utlägg och olika momssatser. Dvs allt våra egenanställda kan tänkas behöva för just sin verksamhet.

4. Få utbetald lön inom 24 timmar
När fakturan är betald så betalar vi ut din lön inom 24 h och resten sköter vi (inbetalning av arbetsgivaravgift, inbetalning av A-skatt, momshantering, bokföring, lönehantering m.m.)

Du har rätt till ersättning från din A-kassa enligt lagen om Arbetslöshetsförsäkring om du uppfyller villkoren. Kontakta A-kassen eller din handläggare hos a-kassan för att få svar på dina frågor rörande just ditt ärende. För att underlätta i hanteringen av ditt ärende är det dock viktigt att du alltid föranmäler dina uppdrag i förväg samt att du upprättar avtal med din kund. Se Kundavtal under dokument.

Hos Konsultfaktura är du försäkrad med en Personförsäkring – Olycksfall (TFO) samt en Personförsäkring – Gruppliv (TGL). Dessa två försäkringar i kombination med vår ansvarsförsäkring ger dig som egenanställd ett heltäckande skydd som motsvarar en småföretagarförsäkring samt det skydd som ett kollektivavtal vanligtvis ger.

Personförsäkring – Olycksfall (TFO)
Denna försäkring gäller dygnet runt och gäller om du skadar dig på väg till/från eller på jobbet. Försäkringen lämnar ersättning på upp till 30 prisbasbelopp för både medicinsk och ekonomisk invaliditet. Den försäkrade kan även få ersättning för kostnader som uppstår i samband med olyckan, till exempel för förstörda kläder, resor och läkarbesök. Försäkringen kan också ersätta kostnader för tandskador, rehabilitering och hjälpmedel, sveda och värk samt utseendemässiga följder av olyckan som framträdande ärr.

Försäkringsgivare: Movestic Livförsäkring AB
Försäkringsvillkor och information (TFO)

Personförsäkring – Gruppliv (TGL)
Denna försäkring är en livförsäkring med ett efterlevandeskydd. Försäkringen gäller om den försäkrade anställde skulle avlida under försäkringstiden. Ersättning betalas då till den försäkrades efterlevande enligt en särskild förmånstagarordning.

Försäkringsgivare: Movestic Livförsäkring AB
Försäkringsvillkor och information (TGL)

För att bli auktoriserad hos Egenanställningsföretagens Branschorganisations krävs det att egenanställningsföretaget uppfyller särskilt uppställda auktorisationsvillkor. Syftet med villkoren är att skapa trygghet för de egenanställda och säkerställa att endast seriösa företag verkar i branschen. Det är viktigt då egenanställningsföretag och egenanställning utgör en viktig del i en fungerande arbetsmarknad.

För att bli auktoriserade måste företaget uppfylla följande villkor:

 • Företaget ska ha varit verksamt som egenanställningsföretag minst tolv månader.
 • Företaget ska följa Egenanställningsföretagens branschorganisations stadgar.
 • Företaget ska följa Egenanställningsföretagens branschorganisations Etiska regler.
 • Företaget ska ha en fullgod ansvarsförsäkring.
 • Företaget ska ha en fastställd jämställdhetsplan, om det krävs enligt lag.
 • Företaget ska följa gällande lag
 • Minst en person i företagets ledning ska ha genomgått Egenanställningsföretagens branschorganisations särskilda Auktorisationsutbildning.
 • Företagets verksamhet ska bedrivas i juridisk person, t ex aktiebolagsform.
 • Av företagets hemsida ska det framgå att Företaget är medlem i Egenanställningsföretagens branschorganisation.
 • Företaget ska förete det senaste årsbokslutet.
 • Företaget ska ta ett fullt arbetsgivaransvar för den egenanställde vilket bl a innebär att företaget agerar och fullgör sina skyldigheter som arbetsgivare enligt lag och avtal, tecknar liv- och olycksfallsförsäkring för den egenanställde
 • Företaget ska i möjligaste mån tillämpa villkor och avtal som är likvärdiga med Egenanställningsföretagens branschorganisations Allmänna villkor samt anställningsavtal som framtagits av Egenanställningsföretagens branschorganisation.
 • Företaget ska godkännas av Auktorisationsnämnden vid dess årliga granskning av företaget.
 • Om ett företag som är medlem i Egenanställningsföretagens branschorganisation bedriver verksamhet genom två eller flera juridiska personer, men som marknadsförs under samma namn, ska samtliga dessa juridiska personer uppfylla auktorisationsvillkoren.
 • Företaget ska ha godkänd eller auktoriserad revisor.
 • Företaget ska ha bemannad kundtjänster minst 6h/dag
 • Företaget ska vara registrerat hos Länsstyrelsen (Avseende lagen om penningtvätt)
 • Alla Egenanställningsföretag skall ha krav på möjlighet till föranmälan av arbete/faktura.
 • Jämställdhetsplan skall vara krävande vid fler än 20 anställda.

 

Konsultfaktura Sverige AB har som mål att bli en auktoriserad medlem och uppfyller i princip samtliga villkor enligt ovan, men har inte genomfört en ansökan ännu. Det är dock vår ambition att inom kort genomföra en ansökan och begära medlemskap i Branschorganisationen.

Termer

En egenanställd är en person som driver egen verksamhet fast utan att inneha F-skatt och gör detta genom en visstidsanställning på uppdragsbasis hos ett egenanställningsföretag. Egenanställningsföretaget tar då arbetsgivaransvaret, sköter administrationen åt den egenanställde, såsom inbetalning av lagstadgade skatter, arbetsgivaravgifter, moms m.m.

Arbetsgivaravgift är en form av lagstadgad beskattning som betalas av en arbetsgivare ovanpå den lön som betalas till en arbetstagare för ersättning för arbete i Sverige. Arbetsgivaravgiften är en socialavgift och går till finansieringen av den svenska socialförsäkringen. Full arbetsgivaravgift är för närvarande 31,42% av den bruttolön och förmånsvärden som en arbetsgivare betalar ut.