Hobby eller näringsverksamhet – vart går gränsen?

Har du en hobby eller fritidsaktivitet vid sidan av jobb eller skola som du vill tjäna pengar på, eller redan tjänar pengar på? Då kan det vara bra att hålla reda på vart gränsen går mellan hobbyverksamhet och näringsverksamhet. Annars finns det risk att du av Skatteverket bedöms bedriva näringsverksamhet och behöver då beskattas som näringsverksamhet.

 

Enligt skatteverket så ska tre villkor vara uppfyllda för att en verksamhet som bedrivs av en fysisk person ska anses vara en näringsverksamhet:

 

  • Självständighet – Att du bedriver verksamheten självständigt.
  • Varaktighet – Att du bedriver verksamheten regelbundet och varaktigt.
  • Vinstsyfte – Att du bedriver verksamheten i vinstdrivande syfte.

 

Skulle något av dessa villkor inte vara uppfyllt så är det i stället fråga om inkomst av tjänst.

 

Det är inte du själv som bestämmer om det du gör ska klassas som en näringsverksamhet eller hobby, utan det är Skatteverket som avgör om ditt överskott av det du tjänar ska beskattas som hobbyverksamhet i inkomstlaget tjänst eller näringsverksamhet. Man gör då en helhetsbedömning och tittar på alla förutsättningar i verksamheten.

 

Näringsverksamhet

En checklista som kan vara bra att utgå från och som i regel tyder på att det handlar om näringsverksamhet är följande:

 

  • Du har för avsikt att bedriva verksamheten i vinstdrivande syfte – Alltså att målet är att tjäna pengar.
  • Du har för avsikt att bedriva verksamheten varaktigt – Alltså att du planerar att göra detta under en längre tid framöver och regelbundet.
  • Du har tagit fram en affärsplan, budget, kalkyler m.m.
  • Du bedriver eller har för avsikt att göra marknadsföring för att nå kunder.
  • Du har en särskild lokal för verksamheten.
  • Du har gjort inköp eller investeringar som är typiska för näringsverksamhet.

 

Hobby

En hobby uppfyller egentligen oftast bara de två första villkoren; självständighet och varaktighet och brukar sakna vinstsyfte. En hobbyverksamhet kan ge ett överskott men ändå sakna vinstsyfte. Hobbyverksamhet definieras som något du utför på fritiden och som du själv utför vid sidan av din huvudsakliga försörjning. En hobby har ingen bokföringsskyldighet, men du måste anteckna och spara kvitton, räkningar m.m. till din deklaration. Du har heller ingen rätt till F-skatt och är således inte momspliktig.

 

Hur mycket kan jag tjäna på min hobby utan att betala skatt?

Skatt måste du alltid betala på dina intjänade pengar oavsett om det rör sig om en hobby eller näringsverksamhet. Frågan är då bara om intäkten ska beskattas i inkomstlagen tjänst eller näringsverksamhet. Du skattar redan på första kronan. Dock finns det ett fribelopp som uppstår till följd av grundavdraget, som är ett skatteavdrag som beräknas på dina inkomster från lön, arvode eller liknande ersättningar (läs mer här). Tjänar du mindre än grundavdraget så blir det ingen skatt. 2019 var fribeloppet 19 600 kr och för inkomståret 2020 är det 20 000 kr.

 

Hur mycket du kan tjäna på din hobby innan det räknas som näringsverksamhet?

Det är egentligen villkoren enligt det inledande stycket som avgör om det rör sig om hobby eller näringsverksamhet. Det finns däremot ett riktmärke på ca 30 000 kr. Omsätter man mer än detta så kan Skatteverket välja att anse att du bedriver en näringsverksamhet och vilja att du momsregistrerar dig.

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på LinkedIn